Şaşılık Tanımı

Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulmasına şaşılık (strabismus) denir.

Sıkça karşılaştığımız sorulardan biride bebeklerde şaşılık olup olmadığıdır. Yalancı şaşılık tanısını ancak tam bir şaşılık muayenesi sonrası bir kayma saptanmama durumunda konulabilir. Yalancı şaşılık nedenleri arasında bebeklerde basık burun kökü, epikantüs , göz bebekleri arasındaki mesafenin dar olması, gözlerin derinde olması, yalancı içe şaşılık nedenidir. Aynı şekilde yalancı dışa şaşılıklarda da göz bebekleri arasındaki mesafenin geniş olması, ekzoftalmus sayılabilir.

Sitede Ara