Çocukta gözdeki kayma başka bir hastalığın da habercisi olabilir!

Prof. Dr. Kemal Dikici - 26 Mart 2017

Çocukluk dönemine ait göz kaymaları;doğumdan itibaren ortaya çıkan kaymalar ve ileriki yaşlarda ortaya çıkan kaymalar olarak iki ana grup altında incelemekteyiz. Kayma nedenlerinden bir diğeri ise bebeklerde doğuştan olan kataraktlardır.

Bu kataraktları nedenleri yönünden iki grupta incelemekteyiz. Bir tanesi herediter kataraktlar diğeri ise annenin hastalığı sonucu gelişen kataraktlardır. Birinci gruptaki kataraktlar tek başlarına olabildikleri gibi herhangi bir sendromun içinde olmak üzere görülürken, annenin hastalığı sonucu oluşan kataraktların başında  kızamıkçık virüsü, toxoplazmosis ,sifilis, X ışınları, diabet ve hipokalsemiye bağlı gelişen kataraktlar gelmektedir.

Özellikle gebeliğin ilk iki ayı içinde alınan kızamıkçık virüsü,bebekte doğuştan kataraktın yanısıra sağırlık ve kalp anomalilerine de neden olmaktadır, ayrıca mikroftalmi,nistagmus ve genitoüriner anomaliler de tabloya eşlik edebilmektedir.  Bu katarakt tek veya çift  taraflı olarak görülebilmektedir.

Bir diğer önemli  tablo ise,  özellikle ani ortaya çıkan,ailenin  birden farkettiği ozamana kadar bakışları normal olan bir çocuktaki kaymadır.

Böyle bir bir tablonun altında basit bir kayma  olgusu olabileceği gibi çocukluk çağının kafa içi tümörlerini  nadir de olsa gözardı etmemeliyiz.

Nadir de olsa böyle bir şüpheyi ekarte etmek için özellikle çocukta göz dibi muayenesinin  dikkatli bir şekilde yapılması  ve görme sinirinin rengi,şekli,ve yapısındaki herhangi bir anormal görüntü  özellikle papilla ödemi gibi durumda,bu tabloyu izah etmek için gerek nörolojik muayenenin  yanısıra  radyolojik tetkiklerden de yararlanmak uygun olacaktır..

Tedavimiz bu tetkiklerin doğrultusunda olacaktır, eğer kafa  içi yer işgal eden herhangi bir tablo (tümör gibi) ile karşılaşma durumunda  beyin cerrahisinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda şaşılık ameliyatından önce hayatı tehdit eden diğer tablonun düzeltilmesini gereklidir.

Ailenin tabii ki her kayması olan bebek veya çocukta aklına hemen tümör getirmesi   doğru değildir, ama en azından ailenin biraz olsun ilgili olması zamanında tespit edilen tabloların daha kolay ve daha erken zamanda tedavi edilmesini kolaylaştırdığı da bir gerçektir.

Sonuç olarak gerek ailenin ilgili olması gerekse bebeği doğumdan itibaren gören ve takip eden çocuk hekimlerinin  yönlendirici olması  çocuğun  genel  sağlığı yanında göz sağlığı açısından da  önemli bir yer tutacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sitede Ara