Şaşılık Tedavisi

Kaymanın başlangıç yaşı ,her iki gözde mi yoksa tek göz de mi olduğu, birlikte bulunan kırma kusurları tedavinin şeklini belirlemede önemlidir.

Kayması ve göz bozukluğu olan bir çocukta ilk önce gözlük tedavisi ile kırma kusurunun düzeltilmesi oldukça önemlidir.Bir çok kayma tipi akomodatif şaşılık denen gruba girmektedir. Yani çocuğun göz bozukluğunun düzeltilmesi yani gözlük kullanması ile kayma ortadan kalkmakta, çocuk gözlük kullandığında gözler orta hatta gelmekte, fakat gözlük çıkartıldığında gözler tekrar kaymaktadır.

Bu tip şaşılıkların tedavisi gözlük kullanmaktır. Cerrahi bu grupta yapılmaz.

Bir diğer grup ise kısmi akomotadif denilen şaşılıklardır. Bunlarda göz bozukluğunun düzeltilmesi kaymayı kısmen düzeltir ama geri de bir kısım kayma gözlük takılmasına rağmen kalır.

Buradaki yaklaşım gözlük ve eğer geri kalan kayma açısı büyükse cerrahidir.

Bir grup şaşılık da ise göz bozukluğu ya yoktur veya vardır. Gözlük kullanmak şaşılık açısını değiştirmemektedir. Buradaki yaklaşım cerrahidir. Bilinmesi gereken cerrahi sonucunda eğer çocuk ameliyat öncesi gözlük takıyorsa yine takmaya devam edecektir.

Sitede Ara